Jump to main content

Produkter och lösningar till Kraftnät, Järnväg och Telekommunikation

"Vi kompromissar aldrig gällande kvaliteten i det vi levererar. Nordisk topografi och klimat kräver att produkterna är av högsta kvalitet, på B. Berntsen är vi stolta över att leverera kvalitet till konkurrensmässiga priser."

Vår vision är att bli en ledande nordisk aktör inom leveranser av materiel och master till 1-420kV luftlinjenätet, järnväg och telekommunikation.

Sedan tidigt 1900-tal är B. Berntsen AS en väsentlig aktör i den norska marknaden inom produktsegmenten, medan B. Berntsen AB har en lång historik inom det svenska järnvägssegmentet genom tidigare systerföretaget Gävle Galvan AB.

Sedan 2015 är leveranserna av järnvägsprodukter i Sverige övertagna av B. Berntsen AB, utöver det offererar vi nu även materiel och master till luftlinjenätet och telekommunikationsbranschen till svenska nätägare, entreprenörer och grossister.

Vi kännetecknas av flexibilitet och snabba responstider, utöver vårt starka fokus på kvalitet. Vi hjälper våra kunder att möta sina kunders krav på service och pålitlighet. B. Berntsens AS har ISO 1090-1 certifierat sin produktionsanläggning 6 mil utanför Oslo, vilket säkrar kunden snabb leverans av både standard- och kundspecifika produkter när "tid är pengar" i genomförandet av projektet eller när reparationer krävs. 

Vi kompromissar aldrig med kvalitet i det vi levererar. Nordisk topografi och klimat kräver att produkterna är av högsta kvalitet, i B. Berntsen är vi stolta över att leverera kvalitet till konkurrenståliga priser.

Våra anställda har många års erfarenhet från våra markedssegment och kan hjälpa kunden att finna den bästa lösningen på de flesta utmaningar.

B. Berntsen ingår i SafeRoad® koncernen. Infrastrukturkoncernen har 2 200 medarbetare och företag i 13 länder. SafeRoad® är en stark aktör inom trafiksäkerhetsprodukter i Norden, Öst- och Centraleuropa.