Jump to main content

Produkter

B. Berntsen levererar kraftlinjemateriel, armaturer och master till energinätet, järnvägen och telekommunikation i Norge och Sverige

Hög kompetens och omfattande sortiment i tillsammans med korta leveranstider och lokal närvaro har bidragit till att företagen blivit bland de ledande inom sina markedssegment under de senaste decennierna.

Utöver ett omfattande sortiment med standardprodukter, levererar vi även kundspecifika komponenter och konstruktioner för större uppgraderings- och nybyggsprojekt inom både 1-420 kV kraft- och järnvägssegmenten.

Våra egna produktionsanläggningar, tillsammans med en aktiv och dynamisk inköpsstrategi, ger dig som kund kvalitet, flexibilitet, korta leveranstider och lokal närvaro.

Vi, och våra underleverantörer i Europa är självklart godkända enligt ISO 1090-1 standard.

Läs mer om våra produktsegment under respektive länk:

Kraftlinjenät

Järnväg

Kommunikationsmaster