Jump to main content

Kraftlinjenät

Brödrene Berntsen AB säljer master, stolpar, reglar osv till projekt i kraftlinjenätet. Vi offererar varmförzinkat stål baserat på kundens ritningar och levererar direkt till site. Välkomna att kontakta oss med förfrågningar!